dr. E. (Edwina) Hagen

 • Telephone:+31 20 59 89204
 • E-mail:e.hagen@vu.nl
 • Unit:fac. der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
 • Position:Universitair Docent

Specialismen

Nederlandse (cultuur)geschiedenis van de laat achttiende eeuw, met bijzondere interesse voor de politieke en religieuze wereld van de patriotse en Bataafse revoluties uitgewerkt in onderzoek over thema's als antipapisme, burgerschap, natiebesef, vrouwelijk- en mannelijkheid, de media, beeldvorming en (zelf-)(re)presentatie van politieke figuren (toegespitst op aspecten als kleding, portretten etc. en emotionele 'self-fashioning'). Mijn huidige onderzoek bevindt zich op het snijvlak van politieke cultuur, gender- en emotiegeschiedenis. Ik ben op dit gebied bezig een heel eigen expertise op te bouwen, dat tevens verankerd is in mijn onderwijs en ook (inter-)nationaal is ingebed.

Onderwijs

Bachelors en Masters Geschiedenis: Eerstejaarscoördinator; Vakcoördinator Historisch Seminar; Vakcoördinator Humanities; Vakcoördinator 2jrs vak Revoluties!; MA-cursus Politieke levens: Self-fashioning en Other-fashioning aan de hand van biografieën, egodocumentaire- en materiële voorwerpen van (inter)nationale politiek betekenisvolle figuren vanaf ca. 1780 tot heden.    

In de regel ben ik van ma t/m do aanwezig. Afspraken kunnen per email worden gemaakt.

Boeken/bundels

Artikelen/hoofdstukken

 • 'Fashioning the Emotional Self. The Dutch Statesman Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) and the Cult of Sensibility', BMGN - Low Countries Historical Review vol. 129-2 (2014), p.138-162.
 • '"As awkward and deficient as his wife is aimable and accomplished": the Character Assassination of the Dutch statesman Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825)'. In: Eric Shiraev and Martijn Icks (eds.), Character Assassination Throughout the Ages. New York 2014, p. 191-209.
 • met I.Leemans, 'Een "vuurige aandoening van het hart". Drift en geestdrift in het Nederlandse theater en de Nationale Vergadering, 1780-1800', Tijdschrift voor Geschiedenis 126e jrg, nr.4 (2013) p. 530-547.
 • 'Een zaal van staatsmannen, niet van godgeleerden. Godsdienstige sentimenten in de Nationale Vergadering', in: Frans Grijzenhout, Niek van Sas en Wyger Velema (red.), Het Bataafse Experiment. Politiek en cultuur rond 1800. Nijmegen 2013, p. 125-153. Recensie Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/wca_item/boeken_detail/453/256681/Het-Bataafse-experiment.html
 • 'Persoonlijkheden. President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825)', Groniek.Historisch Tijdschrift, nr.196, jrg.45, zomer 2013, 323-332.
 • ‘Dutch Civic Virtues: Protestant and Enlightened. Anti-Catholicism and Early Cultural Nationalism in the Netherlands around 1800’. In: Yvonne Maria Werner and Jonas Harvard (eds.), European anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective. Amsterdam/New York 2013.
 • ‘Petronella Moens’, in: Digitaal Vrouwenlexicon Nederland. Url:/http://www.inghist.nl [15/01/2008]
 • ‘Aagje Dekens Offerande aan het vaderland (1799). Godsdienst en de zedelijke invloed van de ‘Bataafsche vrouwen’’, in: Peter Altena en Myriam Everard (red.), Onbreekbare Burgerharten.De historie van Betje Wolff en Aagje Deken Nijmegen 2004, 159-164.
 • De groote Hoere’. Papenvrees in de prinsgezinde politieke weekbladpers, 1781-1788''.In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jrg 2004, p.21-30.
 • ‘“Kloosterdwang”. Theater, antipapisme en nationaal besef (ca 1770-1800).’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 25 (2002), p. 142-152.
 • 'Antikatholicisme, nationaal besef en de Nederlandse spectators, ca. 1750-1800' Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jrg 1998, p.141-162.
 • ‘Petronella Moens: Vriendin van ‘t Vaderland. Vrouwen en politiek rondom 1800’, Skript.Historisch tijdschrift 20 (1998) 210-220.

Journalistiek

 • 'Joséphine, Napoleons powervrouw', Geschiedenis Magazine 49e jrg, nr.10 (mrt. 2015) p. 39-41.
 • 'Geestdrift mag, doldrift niet. Emotionele taferelen in het eerste Nederlandse parlement', Geschiedenis Magazine 49e jrg, nr.8 (nov. 2014) p. 28-32.
 • met W.Reitsema, 'De rechtsstaat stoelt altijd al op "emopolitiek", NRC Handelsblad, 10 April 2012.
 • ‘Voltaire op z’n protestants’, Trouw. Letter&Geest Zaterdag 5 januari 2002.   

Recensies

 • 'Gerard Brantsen, een gedreven diplomaat en vrouwenverleider', Tijdschrift voor Geschiedenis 127e jrg, nr.4 (2014) p.723-725.
 • 'Winnaar en verliezer'. [Besprekingsartikel n.a.v.: Edwin van Meerkerk, De gebroeders Van Hogendorp. Botsende idealen in de kraamkamer van het koninkrijk. Amsterdam 2013]. In: De Gids. Themanummer 200 jaar Grondwet, nr.2, jrg.177 (2014), p.29-30.
 • ‘Hans Bots en Sophie Levie [red.], ‘Periodieken en hun kringen. Een verkenning van tijdschriften en netwerken in de laatste drie eeuwen (Nijmegen, 2006)’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 30 (2007) 2, 170-171.
 • ‘Nop Maas, Seks!...in de negentiende eeuw (Nijmegen, 2006)’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 30 (2007) 2, 169-170.
 • ‘S. Vuyk, Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821 (Zwolle, 2005)’,Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 29 (2006) 1, 71-72.
 • ‘R. Po-Chia Hsia en H.F.K. van Nierop (ed.), Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge, 2002) en J. van Eijnatten, Liberty and Concord in the United Provinces. Religious Toleration and the Public in the Eighteenth-Century Netherlands (Leiden/Boston, 2003)’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 27 (2004) 2, 113-114.
 • ‘E.G. Arnold, Het genootschap Christo Sacrum te Delft. Privatisering van de godsdienst omstreeks 1800 (Hilversum, 2003)’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 27 (2004) 2, 114-115.
 • ‘Pieter van Woensel, De Lantaarn. Satirische teksten uit de achttiende eeuw, ed. A. Hanou (Amsterdam, 2002)’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 26 (2003) 1, 70. 

Curriculum Vitae

Mijn doctoraal Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis behaalde ik aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik van 1988 tot en met 1994 studeerde. In jan.1996 werd ik door het Onderzoeksinstituut Godsdienst en Maatschappij (UvA) aangesteld om als bursaal een dissertatie voor te bereiden. In sept. 2007 begon ik, met financiering van het Prins Bernhard Cultuurfonds, aan de biografie over Schimmelpenninck. Mijn doctorsgraad behaalde ik 23 okt. 2008 aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Als promotor trad op prof. dr. N.C.F. van Sas. Gedurende het cursusjaar 2009-2010 was ik vervangend docent Vroegmoderne geschiedenis bij de Vrije Universiteit. Sinds sept. 2010 ben ik bij deze afdeling benoemd tot Universitair Docent Cultuurgeschiedenis van de Vroegmoderne periode.


 

Nevenactiviteiten

 • Vanaf april 2013 lid van het bestuur van de Stichting Daendels
 • Initiatiefnemer en trekker van voorbereidende activiteiten (bedenken en schrijven script en fondsenwerving) televisieproject Madame Schimmelpenninck met scenarioschrijver Rogier Proper.

 

Recente (congres)lezingen/publieke toespraken:

 • The Power of Protocol. The Protocol Institute The Hague, Prinsjesfestival, Oude Zaal Binnenhof, 12 sept. 2014.
 • De staatkundige erfenis van Rutger Jan Schimmelpenninck. Comité 1813 Warmond, 29 nov.2013.
 • Rutger Jan Schimmelpenninck als Overijsselse landman. Vereniging 't Nut Delden, 15 okt.2013.   
 • Reconstructie van een politiek leven: Rutger Jan Schimmelpenninck. Lezing Boekenweek. Historische Vereniging Deventer, 17 mrt. 2013.
 • Over de vergelijking tussen vroegmodern antipapisme en moderne sentimenten tegen moslims. Stichting Leidse lezingen, 8 nov. 2012. 
 • The Passionate Politics of Rutger Jan and Catharina Schimmelpenninck: Dialogue between the Head and the Heart. KNHG-congres: Cool, Calm and Collected. The Dutch and their Emotions in Pre-Modern Times, KB Den Haag, 4 nov. 2011.
 • Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825): ‘as awkward and deficient as his wife is amiable and accomplished’. Character Assassination: The Art of Defamation Throughout the Ages. International Colloquium Heidelberg July 21st – July 23rd, 2011.
 • Strategische zelfpresentatie als bron van politiek succes én kritiek. Rutger Jan Schimmelpenninck, en het belang van ‘onbekrompen kunnen representeren’. Daendelsstichting, Felix Meritis, 21 jan. 2011.

 

 

 

© Copyright VU University Amsterdam
Go directly to:

spamfuik@vu.nl