prof. dr. F.L.M.P Hinskens

 • Room nr:13a00
 • E-mail:f.l.m.p.hinskens@vu.nl
 • Unit:fac. der geesteswetenschappen ( taal,lit.&comm. )
 • Position:Bijzonder hoogleraar


Personal web page in English

Onderwijs


Studiejaar 2006-‘07:

 • Inleiding Taalvariatie; Haagse Harrie en zijn vrienden, VU en UvA, ATW en Neerlandistiek, BA, 04-09-2006 t/m 31-01-2007.
 • een college in de cursus Taalgebruikstheorie, VU, Neerlandistiek; Communicatie- & Informatiewetenschap, BA, 13-03-2006.
 • werkcollege bij Inleiding Algemene Taalwetenschap, VU, ATW, BA, 07-02-2006 t/m 14-03-2006. Studiejaar 2007-‘08:
 • Inleiding Taalvariatie; Haagse Harrie en zijn vrienden, VU en UvA, ATW en Neerlandistiek, BA, 03-09-2006 t/m 31-01-2007.
 • Fonologische microvariatie. Usage-based versus rule-based approaches. Nederlandse en andere Taalkunde en Algemene Taalwetenschap, VU en UvA en UUtrecht en ULeiden, MA, Periodes 4 en 5
 • Een college in de MA-cursus Etnisch Nederlands, Universiteit Utrecht

Onderzoek


Mijn taalkundige interesses liggen op de volgende gebieden:

 • Processen van taalverandering, vanuit het perspectief van historische taalkunde, dialectologie, sociolinguïstiek, creolistiek en fonologische theorie
 • Niet-standaardvariëteiten van het Nederlands, in heden en verleden
 • Niet-standaardvariëteiten in ontwikkeling, in het bijzonder etnolecten (inclus. het Joodse Nederlands), regiolecten en regionale variëteiten van de standaardtaal
 • Negerhollands, Afrikaans
 • Taal en rekenen, taaltheorie en taalgebruik

Projecten:

 • De convergentie en divergentie van dialecten
 • Deletieprocessen in lecten en dochtertalen van het Nederlands
 • Segmentstructuur, natuurlijke klassen en segmentmodificatie (met Dr. J. van de Weijer, UCLC, Universiteit Leiden)
 • De lotgevallen van de etymologische /nd/ en /nt/ in de traditionele dialecten van het Nederlands (met Dr. Marc van Oostendorp, Meertens Instituut)
 • "The roots of ethnolects. An experimental comparative study", met Arien van Wijngaarden en Pieter Muysken
 • "Vernieuwing Meertens vragenlijsten", met Harm Nijboer
  Promovendi:
  Als promotor was/ben ik betrokken bij het proefschrift van:
 • Daria Dynowska (Universität Leipzig) - Contrastrief morfologisch onderzoek van corpora van Nederlandse, Duitse en Poolse kranten - promotie (cum laude) 28 oktober 2002
 • Mathilde Jansen (Meertens Instituut) - Taal en identiteit op de Waddeneilanden - samen met Marc van Oostendorp (die eveneens promotor is) - Sandra Döring (University of Kent at Canterbury) - Prosodische en grammaticale aspecten van parenthetische constructies - samen met Günther Öhlschläger (die eveneens promotor is)
 • Arien van Wijngaarden (Meertens Instituut) - Morfosyntactische aspecten van Turkse en Marokkaanse Nederlandse etnolecten - samen met Pieter Muysken (die eveneens promotor is)
 • Hanke van Buren (Radboud Universiteit) - Fonologische aspecten van Turkse en Marokkaanse Nederlandse etnolecten - samen met Pieter Muysken (die eveneens promotor is)


Als co-promotor was/ben ik betrokken bij het proefschrift van:

 • Kathy Rys (Universiteit Gent) - Fonologische aspecten van de verwerving van een tweede dialect - samen met onder meer Johan Taeldeman (promotor) , Steven Gillis en Marc van Oostendorp (copromotores) - promotie 9 mei 2007
 • Matt Coler-Thayer (VU) - A synchronic study of Aymara morphophonology, its dialectal variation, and a search for its historical origin - samen met Leo Wetzels (promotor) en Willem Adelaar (copromotor)

Publicaties


Verschenen artikelen:

(C=congresbijdrage, R=in tijdschrift, serie of bundel met 'reviewing' system, O=overig)

 • 1985
  "Neutraliteitsstrategieën als factor in de processen van 'dialect levelling' en verschuivingen in het codegebruik", in: J. Taeldeman en H. Dewulf (eds), Dialect, standaardtaal en maatschappij, Leuven / Amersfoort (Acco), 136-148 C
  "Visies op variatie en verandering in verschillende lecten", Gramma 9, 2, 115-140 R
  "Versjtrunkelt diene tuuën wat e keeäneske oop e huuëvelke drait? Enkele structurele en functionele aspecten van het 'roenstraat-Bargoens'", Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde XIX, 17-56 O
 • 1986
  "Primaire en secundaire dialectkenmerken; een onderzoek naar de bruikbaarheid van een vergeten (?) onderscheid", in: J. Creten, G. Geerts en K. Jaspaert (eds), Werk-in-uitvoering; momentopname van de sociolinguïstiek in België en Nederland. Leuven / Amersfoort (Acco), 135-158 C
  "The selection of linguistic variables in empirical research on variation and change in dialects", in: B. Weltens, K. de Bot en Th. van Els (eds), Language attrition in progress. Dordrecht / Providence (Foris), 53-74 R
  "Onderzoek van dialectverlies in de lexicale component; enkele kanttekeningen" in: A. Hagen (ed. ), Dialectverlies - dialectbehoud (=Taal en tongval 38, 3 / 4), 185-197 O
  (met P. Muysken), "Formele en functionele benaderingen van dialectale variatie: de flexie van het adjectief in het dialect van Ubach over Worms", in: C. Hoppenbrouwers, I. Schuurman, R. van Zonneveld en F. Zwarts (eds), Syntaxis en lexicon; veertien artikelen bij gelegenheid van het emeritaat van Albert Sassen. Dordrecht / Providence (Foris), 13-24 O; Opgenomen in "De Nederlandse taalkunde van de 20e eeuw in 100 artikelen" van de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (dbnl)
 • 1989
  "Enkele gedachten over de notie 'structurele afstand'", Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde XX, 89-100 O
  (met C. Cucchiarini), "De plaats van het dialect in het Land van Axel", Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde XX, 1-31 O
 • 1992
  "Over het dialect van Rimburg", Veldeke 1992, 2, 42-49 O
 • 1993
  "Dialect als lingua franca? Dialectgebruik in het algemeen en bij grensoverschrijdend contact in het Nederrijnland en Twente", in: L. Kremer (ed.), Diglossiestudien. Dialekt und Hochsprache im niederländisch-deutschen Grenzland, Landeskundliches Institut Westmünsterland, Vreden, 209-245 O
  "Dialectnivellering en regiolectvorming; bevindingen en beschouwingen", in: F. Hinskens, C. Hoppenbrouwers en J. Taeldeman (eds), Dialectverlies en regiolectvorming (=Taal en tongval 46), 40-61 C
  (met C. Hoppenbrouwers en J. Taeldeman), "Dialectverlies en regiolectvorming, een inleiding", in: F. Hinskens, C. Hoppenbrouwers en J. Taeldeman (eds), Dialectverlies en regiolectvorming (=Taal en tongval 46), 5-10 O
 • 1994
  "De vervlakking van het Limburgse dialectlandschap vanuit Rimburg gezien", Uvver plat jekald 1994, 70-76 O
  (met R. van Hout), "Testing theoretical phonological aspects of word-final t-deletion", in: W. Viereck (ed.), Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses Bamberg 1990. Band 3, 197-310 C
 • 1995
  "Some of the documents concerning Negerhollands in the Archives of the Moravian Brethren in Bethlehem, Pennsylvania. A first impression", in: T. Veenstra en J. Arends (eds), Amsterdam Creole Studies XII. Amsterdam (Publikaties van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap 68, Universiteit van Amsterdam), 87-95 O
  "Dialectnivellering in Limburg: het suffix -lijk in Rimburg", in: Gramma/TTT, 4, 1, 49-70 R
  (met C. van Rossem), "The Negerhollands word sender in eighteenth century manuscripts", in: J. Arends (ed.), The early stages of creolization. Amsterdam (Benjamins), 63-88 R
 • 1996
  "Dialectnivellering in Limburg. Verlies van regionale identiteit?", in: C. van der Borgt, A. Hermans en H. Jacobs (eds), 1995, Constructie van het eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland. Amsterdam (Publikaties van het P.J. Meertens Instituut), 75-89 C
  "Nacht in Kerkrade. Dorsale fricatief deletie en woordfinale t-deletie in Ripuarische dialecten van het Nederlands, in: R. van Hout en J. Kruijsen (Hsg), Taalvariaties. Toonzettingen en modulaties op een thema. Feestbundel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Toon Hagen. Dordrecht (Foris), 127-142 O
  (met P. Auer), "The convergence and divergence of dialects in Europe. New and not so new developments in an old area", in: P. Auer, F. Hinskens en K. Mattheier (eds), Convergence and divergence of dialects in Europe (=Sociolinguistica 10). 1-30 O
 • 1997
  "De Nederlands-Duitse staatsgrens als belangrijke toekomstige isoglossenbundel", in: W. de Geest (ed.), Recente studies in de contactlinguïstiek. Bonn (Dümmler - Plurilingua). 65-79 C
  (met S. Hartman Keiser, B. Migge en E. Strand), "The Northern Cities Shift in the Heartland? A study of radio speech in Columbus, Ohio", in: K. Ainsworth-Darnell en M. D'Imperio (eds), Papers from the linguistics laboratory. Ohio State University Working Papers in Linguistics 50, 41-68 O
  (met R. van Hout en L. Wetzels), "Balancing data and theory in the study of phonological variation and change", in: F. Hinskens, R. van Hout en L. Wetzels (eds), Variation, change and phonological theory. Amsterdam / Philadelphia (Benjamins). 1-33 O; Portugese versie: "Um balanço de dados e teoria no estudo da variação e da mudança fonológica", vertaald door M. Porto do Amaral, in Letras de Hoje (Rio Grande do Sul, 2000)
 • 1998
  "Das Auseinanderwachsen von deutschen und niederländischen Grenzdialekten, dargestellt an der Geschichte eines Derivationssuffixes", in: H. Bister-Broosen (ed.), Niederländisch am Niederrhein. Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Frankfurt am Main etc. (Lang). 147-168 O
  "18e eeuws 'liturgisch' Negerhollands: hoe creools zijn de Deense en Duitse lecten?", in: A. Bruyn en J. Arends (eds), Mengelwerk voor Muysken. Voor Pieter C. Muysken bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam (Universiteit van Amsterdam). 201-210 O
  "Dialect levelling: a two-dimensional process", Folia Linguistica, XXII/1-2, 35-51 R
  "Variation studies in dialectology and three types of sound change", in: U. Ammon (ed.) Linguistics of variation (=Sociolinguistica 12), 155-193 R
  (met E. Strand, B. Migge en S. Hartman Keiser), "TR-/æ/ in the Midlands: A study of tensing and raising of /æ/ in radio speech in Columbus, Ohio", in: C. Paradis, D. Vincent, D. Deshaies en M. Laforest (eds), Papers in sociolinguistics. NWAVE-26 à l' Université Laval. Québec (Éditions Nota bene). 115-24 C
 • 1999
  "Dialect, tweetaligheid en onderwijs", in: J. Heinrichs (ed.), Grensverleggend onderwijs Eijkhagencollege. Landgraaf (Eijkhagencollege). 24-35 O
 • 2000
  (met J. Kallen en J. Taeldeman), "Merging and drifting apart. Convergence and divergence of dialects across political borders", in: J. Kallen, F. Hinskens en J. Taeldeman (eds), Dialect convergence and divergence across European borders (= International Journal of the Sociology of Language 145). 1-28 O
 • 2001
  "Hypocoristische vormen en reductievormen in het hedendaagse Nederlands", in: Neerlandica Extra Muros, 39, 3, 37-49 R
  "Koineization and creole genesis. Remarks on Jeff Siegel's contribution", in: N. Smith en T. Veenstra (eds), Creolization and contact. Amsterdam/Philadelphia (Benjamins), 199-218 R
 • 2002
  "Methods for the study of post-apartheid Afrikaans language shift", in: K. Bochmann, P. Nelde en W. Wölck (eds), Methodological aspects of conflict linguistics. Bonn (Dümmler - Plurilingua), 61-70 C
  "André Jolles. Van vagant tot ontheemde", nachbarsprache niederländisch, 2002, 1/2, 66-82 O
 • 2003
  (met J. van de Weijer), "Patterns of segmental modification in consonant inventories: a cross-linguistic study", Linguistics 41, 6, 1041-1084 R
  (met J. van de Weijer), "Patterns of segmental modification in consonant inventories: contrastive vs redundant systems and phonology vs phonetics", in P. Fikkert & L. Cornips (eds), Linguistics in the Netherlands 2003, Amsterdam (Benjamins), 71-81 R
 • 2004
  (met J. van de Weijer), "On segmental complexity. Affricates and patterns of segmental modification in consonant inventories", in L. Cornips & J. Doetjes (eds), Linguistics in the Netherlands 2004, Amsterdam (Benjamins), 217-228 R
  (met M. van Oostendorp), "Coronale nasaal-plosief clusters in de Nederlandse dialecten", in J. de Caluwe, M. DeVos & J. van Keymeulen (eds), Schatbewaarder van de taal. Liber amicorum Johan Taeldeman. Gent (Academia Press), 519-545 O
  "Algemeen Nederlands wordt boekentaal", Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid. November 2004 O
 • 2005
  "Regressieve stemassimilatie en opaciteit in Limburgse dialecten", in R. van Hout & J. Swanenberg (red), Geluid waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten. Vriendenboek voor Joep Kruijsen. Nijmegen (RU Nijmegen), 71-75 O
  (met P. Auer en P. Kerswill), "The study of dialect convergence and divergence: conceptual and methodological considerations", in P. Auer, F. Hinskens en P. Kerswill, (eds), Dialect change. The convergence and divergence of dialects in contemporary societies. Cambridge (Cambridge University Press). 1-48 R
  (met P. Auer), "The role of interpersonal accommodation in a theory of language change", in P. Auer, F. Hinskens en P. Kerswill, (eds), Dialect change. The convergence and divergence of dialects in contemporary societies. Cambridge (Cambridge University Press). 335-357 R
  (met H. den Besten), "Diversificatie van het Nederlands door taalcontact", Nederlandse Taalkunde, 10, 3/4, 283-309 R
 • 2006
  "Dialectgrenzen, taalgrenzen en staatsgrenzen", Taal en tongval, 57, 1, 3-25 R
  (met medewerking van Leendert Brouwer), "Van Abbegeasterkeatting naar Zansterpijpje. -ster in noordelijke aardrijkskundige namen", in: L. Cornips, M. van Oostendorp en G. de Schutter (eds), Het morfologisch landschap van het Nederlands (= Taal en tongval, themanummer 19). 71-95 R
  "Twenty-five authors on twelve languages, sixteen language varieties, and eighteen hundred and eighty-eight speakers", in F. Hinskens (ed.), Language Variation – European Perspectives. Selected papers from the Third International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 3), Amsterdam, June 2005. Amsterdam/Philadelphia (Benjamins, Studies in Language Variation 1), 1-7 R
 • 2007
  (met M. van Oostendorp), "De palatalisering en velarisering van coronale nasaal-plosief clusters in GTR. Talige, dialectgeografische en onderzoekerseffecten", in T. Goeman & M. Rem (eds), 2006, Taalvariatie- en Corpuslinguïstiek. (= Taal en Tongval 58, 1) 103-122 R
  (met K. van Dalen-Oskam), "Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundige onderzoek. Een ruwe schets", in K. van Dalen-Oskam & F. Hinskens (eds), Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundige onderzoek. Themanummer TNTL, jg. 123, nr. 1, 1-21. R


Boekbesprekingen:

 • 1987
  (met R. van Hout), boekbespreking van W. Besch et alii, 1981, en van J. Hufschmidt et alii, 1983, Sprachverhalten in ländlichen Gemeinden; Forschungsbericht Erp-projekt, Band I en II. Leuvense Bijdragen 76, 2, 215-225
 • 1988
  boekbespreking van H. Schatz, 1986, Plat Amsterdams in its social context; a sociolinguistic study of the dialect of Amsterdam. Spektator 18, 1, 77-81
 • 1999
  boekbespreking van Ch. Holloway, 1997, Dialect death. The case of Brule Spanish. Amsterdam / Philadelphia (Benjamins). Applied Linguistics, 20, 2, 282-288
 • 2001
  boekbespreking van T. Goeman, 1999, T-deletie in Nederlandse dialecten. Kwantitatieve analyse van structurele, ruimtelijke en temporele variatie. Amsterdam (LOT). Nederlandse Taalkunde 6, 2, 159-164
 • 2002
  boekbespreking van R. Vandekerckhove, 2000, Structurele en sociale aspecten van dialectverandering. De dynamiek van het Deerlijkse dialect. Gent (KANTL). Leuvense Bijdragen 91, 1-2, 247-256
 • 2005
  boekbespreking van Jan Stroop (red.), 2003, Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Met een woord vooraf van Fred Weerman. Amsterdam (Bert Bakker). TNTL 121, 3, 299-301


Monografieën:

 • 1996
  Dialect levelling in Limburg. Structural and sociolinguistic aspects. Tübingen (Niemeyer). Een bewerkte en verkorte versie van de januari 1993 aan de KU Nijmegen verdedigde dissertatie
 • 2001
  Die Niederländischen Sprachen. Sprachgeschichte, Sprachwandel und allgemeine Sprachtheorie. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar Neerlandistiek aan de Philologische Fakultät van de Universität Leipzig op maandag 19 november 2001
 • 2004
  Nieuwe regenboogkleuren. Jonge typen niet-standaardtaal en hun taalkundig belang. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Taalvariatie en Taalverandering aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam op vrijdag 24 september 2004


Geredigeerde Bundels:

 • 1986
  Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde. Vol. XX / 1985-'86
 • 1993
  (met C. Hoppenbrouwers en J. Taeldeman), Dialectverlies en regiolectvorming (=Taal en tongval 46). Met een inleiding van de redacteurs
 • 1996
  (met P. Auer en K. Mattheier), Convergence and divergence of dialects in Europe (=Sociolinguistica 10, 1996). Met een uitvoerige inleiding van Auer en Hinskens
 • 1997
  (met R. van Hout en L. Wetzels), Variation, change and phonological theory. Amsterdam / Philadelphia (Benjamins). Met een uitvoerige inleiding van de redacteurs2000
  (met J. Kallen en J. Taeldeman), Dialect convergence and divergence across European borders (=International Journal of the Sociology of Language 145). Met een uitvoerige inleiding van de redacteurs
 • 2005
  (met P. Auer en P. Kerswill), Dialect change. The convergence and divergence of dialects in contemporary societies. Cambridge (Cambridge University Press). Met een uitvoerige inleiding van de redacteurs
  (met C. van Bree en M. van Oostendorp), Persoon en werk van G.G. Kloeke. Themanummer TNTL (121, 3).
 • 2006
  Language Variation – European Perspectives. Selected papers from the Third International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 3), Amsterdam, June 2005. Amsterdam/Philadelphia (Benjamins, Studies in Language Variation 1). Met een inleiding van de redacteur
 • 2007
  (met K. van Dalen-Oskam), Kwantitatieve benaderingen in de taal- en letterkunde. Themanummer TNTL, jg. 123 nr. 1. Met een uitvoerige inleiding van de redacteurs.


Ter perse

Artikelen:

 • "The erosion of a variable process. The case of n-deletion in Ripuarian and Limburg dialects of Dutch", verschijnt in C. Féry , F. Kügler, J. Mayer & R. van de Vijver (eds), 2007, Variation in phonetics and phonology. Berlin etc. (Mouton de Gruyter) R
 • "Sandhi voicing and opacity. Towards a formal account" in: S. Döring & J. Geilfuss-Wolfgang (eds), 2007, Festschrift für Günther Öhlschläger
 • (met J. van de Weijer), "Patterns of segmental modification in consonant inventories: contrastive vs. redundant systems", in: B. Palek, O. Fujimora and S. Haraguchi (eds.) Proceedings of LP2002. Charles University Press, Prague and Meikai University Press R
 • "New types of non-standard Dutch", in: Chr. Fandrych & R. Salverda (eds), Standard, Variation and Language Change in Germanic Languages, Tübingen (Narr, Francke, Attempto Verlag) O
 • (met P. Muysken), "The talk of the town: languages in Amsterdam 1507-2007", special issue on Urban Languages of LiLi, Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik O


In voorbereiding 

Artikelen:

 • "Final n-deletion after lax vowels in monosyllabic words in Ripuarian and Limburg dialects of Dutch. Variability and blocking"
 • (met E. van Krieken, W. Kusters en P. Muysken), "Studying ethnolects: traditions, issues, and perspectives". Verschijnt in 2007


Geredigeerde Bundel:

 • (met H. den Besten en J. Koch), Afrikaans. Een drieluik. Met een inleiding van de redacteurs. Verschijnt zomer 2007.

Links


Meertens Instituut
Frans Hinskens aan het Meertens Instituut
Neerlandistiek.nl, elektronisch vaktijdschrift
Vaktijdschrift Taal en Tongval
Vaktijdschrift Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (ZDL)
Vaktijdschrift Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde(TNTL)
Boekserie "Studies in language variation" (SILV), Benjamins

CV


Werkervaring

1983-1985:
Vervangende dienstplicht, Vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectologie, Katholieke Universiteit Nijmegen. Onderwijs- en onderzoekstaken

1985-1990:
Onderzoeker, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectologie, Katholieke Universiteit Nijmegen ZWO-gefinancierd onderzoeksproject: 'Dialectnivellering in de voormalige Oostelijke Mijnstreek; een tweedimensionaal proces'

1990-1991:
Toegevoegd docent algemene taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam.

1991-1992:
Junior onderzoeker, Katholieke Universiteit Nijmegen. Door de Letterenfaculteit gefinancierd onderzoeksproject: 'Dialectnivellevering in Limburg. Structurele en sociolinguïstische aspecten'.

1993:
Postdoc onderzoeker, Niels Stensen Stichting. Onderzoeksproject: 'Sociolinguïstische dimensies van fonologische variatie en verandering'. Het doel van deze reisbeurs was samenwerking met bepaalde onderzoekers aan universiteiten in Engeland, Italië, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten

1994:
- Genomineerd voor de LOT Dissertatieprijs (die dat jaar voor het eerst uitgereikt werd) en geëindigd als tweede, na Jan-Wouter Zwart
- Postdoc onderzoeker, Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT) en Center for Language Studies (CLS) Onderzoeksproject: 'De afname van taalvariatie. Linguïstische en sociolinguïstische aspecten'

1994-1997:
Postdoc onderzoeker, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen.
Onderzoeksproject: 'De afname van taalvariatie. Linguïstische en sociolinguïstische aspecten'. Centraal in dit onderzoek stond het Negerhollands, de inmiddels uitgestorven creooltaal van de Maagdeneilanden

mei 1994:
Met Dr. R. van Bezooijen (KU Nijmegen). Het ontwikkelen en doceren van een AiO/OiO-cursus inleiding in de sociolinguïstiek voor het CLS

juni 1995:
Met Prof. Dr. R. van Hout (KU Brabant, Tilburg). Het ontwikkelen en doceren van een AiO/OiO-cursus over nieuwere ontwikkelingen in de sociolinguïstiek voor LOT / IFOTT

september 1995:
Met Prof. Dr. R. van Hout (KU Brabant, Tilburg).
Organisatie International Workshop on Language Variation and Linguistic Theory, die plaatsvond aan de KU Nijmegen

1995-1998:
Met Prof. Dr. P. Auer (destijds Universität Hamburg, tegenwoordig Universität Freiburg i. Br.) oprichter en voorzitter van een international onderzoeksnetwerk over het thema "Social dialectology. The convergence and divergence of dialects in a changing Europe". In dit netwerk, dat gefinancierd werd door de European Science Foundation, waren elf Europese staten officieel vertegenwoordigd

1996-1997:
Visiting Assistant Professor, Department of Linguistics, Ohio State University (Columbus, Ohio). Onderwijs- en begeleidingstaken

1997 - april 1999:
Postdoc onderzoeker, Centrum voor Duitslandstudies, Katholieke Universiteit Nijmegen. Onderzoeksproject: 'Staatsgrens: taalgrens en dialectgrens? Talige en buitentalige aspecten van de fragmentatie van een oud dialectcontinuum in de Nederlands-Duitse grensstreek'

november 1998:
Met Prof. Dr. P. Auer (Universität Freiburg i. Br.) en Prof. Dr. W.U. Dressler (Universität Wien).
Het ontwikkelen en doceren van een cursus 'Language variation, language change and linguistic theory' voor een internationale zomerschool voor promovendi, die georganiseerd werd door bovengenoemd ESF onderzoeksnetwerk

1998:
Met Dr. P. Kerswill (Reading, UK), Prof. Dr. I.L. Pedersen (Kopenhagen), Prof. Dr. M. Turell Julià (Barcelona), Prof. Dr. J. Villena Ponsoda (Málaga) Oprichter en lid wetenschappelijk comité International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE)

april 1999 - oktober 2002:
Gewoon hoogleraar Neerlandistiek Abteilung Niederlandistik, Institut für Germanistik, Philologische Fakultät van de Universität Leipzig

2000:
Met Dr. H. den Besten (Amsterdam), Dr. H. Ester (Amsterdam, Nijmegen) en Dr. J. Koch (Wroclaw, Poznan)
Oprichter en lid wetenschappelijk comité European Workshop Afrikaans Extra Muros (EWAfrEM), waarvan de eerste editie september 2000 aan de Universität Leipzig plaatsvond

april 2002:
Kristiansand, Noorwegen
Het ontwikkelen en doceren van een cursus 'The relationship between language system and language use' voor promovendi, die georganiseerd werd door de universiteiten van Kristiansand, Oslo en Bergen

oktober 2002:
Bijzonder onderzoeker taalvariatie Meertens Instituut, Amsterdam (KNAW)

juni 2003:
Met Dr. Sj. Barbiers (Meertens Instituut). Het ontwikkelen en doceren van een AiO/OiO-cursus over taalvariatie en formele taaltheorie voor LOT

september 2003:
Bijzonder hoogleraar 'Taalvariatie en taalverandering'
Letterenfaculteit, Vrije Universiteit, Amsterdam

2005:
Lid van de jury voor de Nederlandse Taalunie Scriptieprijs Taalkund

voorjaar 2006:
Oprichter en series editor (met Peter Auer en Paul Kerswill) van "Studies in language variation" (SiLV), Benjamins

2007:
Lid van de jury voor de LOT Dissertatieprijs

Onderwijsachtergrond 
1975:
Eindexamen Atheneum aan het Eijkhagencollege, Schaesberg (Landgraaf)

1979:
Kandidaats en eerstegraads onderwijsbevoegdheid Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit van Utrecht

1983:
Doctoraal (cum laude) Algemene Taalwetenschap, bijvakken Massacommunicatie en Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam.
Titel doctoraalscriptie: 'Neutraliteitsstrategieën. Een verkennende studie'. Begeleiders: Prof.dr. P. Muysken en Dr. N. Smith (Vakgroep Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam)

1993:
Promotie (cum laude), Katholieke Universiteit Nijmegen.
Titel proefschrift: 'Dialect levelling in Limburg. Structural and sociolinguistic aspects'.
Promotores: Prof.dr. A. Hagen (Vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectologie, Katholieke Universiteit Nijmegen), Prof.dr. P. Muysken (Vakgroep Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam), co-promotor: Prof.dr. R. van Hout (Taal en Minderheden, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg)

Lidmaatschappen

 • Algemene Vereniging voor Taalwetenschap
 • Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft
 • Internationale Gesellschaft für die Dialektologie des Deutschen
 • Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
 • Linguistic Society of America
 • Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Societas Linguistica Europaea
 • Society for Caribbean Linguistics
 • Vereniging voor Dialectwetenschap
 • corresponderend lid van het Onderzoekscentrum voor Meertaligheid aan de Katholieke Universiteit Brussel


  Manuscriptbeoordelingen voor
 • Diachronica
 • Folia Linguistica
 • International Journal of the Sociology of Language
 • Language in Society
 • Linguistics
 • Linguistics in the Netherlands
 • Nederlandse Taalkunde
 • neerlandistiek.nl
 • Taal en Tongval Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
 • Language Variation and Change


  Tijdschriftredacties
 • neerlandistiek.nl - lid redactieraad
 • Taal en tongval - lid redactieraad
 • Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde - redacteur taalkunde
 • Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik - lid redactieraad
 • Diachronica - lid redactieraad 


  Beoordelingen van subsidieaanvragen bij
 • Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek ('ZWO')/ Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ('NWO')
 • Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ('FWO' - Vlaanderen)
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG)
 • Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Oostenrijk)
© Copyright VU University Amsterdam
Go directly to:

spamfuik@vu.nl