prof. dr. J.M. (Johan) Koppenol

 • Telephone:+31 20 59 86481
 • E-mail:jm.koppenol@let.vu.nl
 • Unit:fac. der geesteswetenschappen ( taal,lit.&comm. )
 • Position:professor of older Dutch literature

Research interests

Dutch literature 1550-1700, poetics, rhetoricians; renaissance theatre; literature in Leiden; Jan van Hout; Jacob Westerbaen; Jacob Cats.

Research

 • The interplay of religion, culture, and art as a formative factor in early modern Dutch political, social and individual identity (ca. 1400-ca. 1700)
 • Amsterdam Centre for the Dutch Golden Age (coop. UvA-VU)

Publications


Books:

 • P.C. Hooft, Liederen en gedichten. Ed. Johan Koppenol, m.m.v. Emel Spaninks en Madeleine de Vetten. Amsterdam 2004.
 • Jacob Cats, Verhalen uit de Trou-ringh. Amsterdam 2003.
 • Het Leids ontzet. 3 oktober 1574 door de ogen van tijdgenoten. Amsterdam 2002.
 • De schepping anno 1654. Oudere letterkunde en de verbeelding. Amsterdam 2001.
 • Jacob Westerbaen, Gedichten. Amsterdam 2001.
 • Leids heelal. Het Loterijspel(1596) van Jan van Hout. Hilversum 1998.
 • Jan van Hout, Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 1596. Soest 1994.
 • Anneke Huisman en Johan Koppenol, Daer compt de lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726. Hilversum 1991.


Articles (selection):

 • `Muiderslot. P.C.Hooft en de Muiderkring’. In: Maarten Prak (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam 2006, 166-177.
 • `Literatuur om van te dromen. Het ontstaan van de Nederlandse renaissanceliteratuur in visionaire teksten.’In: Nederlandse letterkunde 10 (2005), 280-298. 
 • `Humor van de straat. De Koddige en ernstige opschriften van Hieronymus Sweerts.’ In: Ton van Strien en Roel Zemel (Ed.), `Daer omme lachen die liede'. Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, 2005, 131-137.
 • Ton van Strien en Johan Koppenol, `Enig redmiddel? Nog eens over het uitgeven van historische literatuur'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 120 (2004), 247-257.
 • `Tritons en gaslicht. Verbeelding, realisme en actualiteit bij Gorter'. In: Ad Zuiderent, Ena Jansen & Johan Koppenol, Een rijke bron. Over poëzie. Groningen 2004, 65-75.
 • `De Kleine Johannes als filmheld. Een onbekend scenario'. In: Literatuur 21 (2004), nr. 6, 30-35.
 • `Een wereld apart? Zuid-Nederlandse rederijkerskamers in Holland'. In: L. Lucassen (red.), Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000. Amsterdam 2004, 93-108.
 • `Het zakboekje van Piero. Profiel van een rederijker'. In: neerlandistiek.nl 2004.03
 • `Pieter Cornelisz van der Mersch en de ingekeerde Leidse rederijkerij'. In: Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650). Red. B. Ramakers. Amsterdam 2003, 229-239.
 • `Het sociaal-culturele leven'. In: Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Deel 2, 1574-1795. Red. S. Groenveld. Leiden 2003, 172-186.
 • `De eerste keer. Adam en Eva in het paradijs van Jacob Cats.' In: Literatuur 19 (2002), 330-338.
 • `Historiedrama in Schiedam: Het Spul van Joncker Franssen oorloch'. In: F. de Bree, M. Spies en R. Zemel (ed.), "Teeckenrijcke woorden" voor Henk Duits. Opstellen over literatuur, toneel, kunst en religie, meest uit de zestiende en zeventiende eeuw. Amsterdam [enz] 2002, 19-37.
 • `Jacob Duym en de Leidse rederijkers'. In: neerlandistiek.nl 01.11 (2001).
 • Johan Koppenol en Garrelt Verhoeven: `Krakeel in het bloemperk. Rederijkers, tulpen en vreemdelingenproblematiek in 1611'. In; Literatuur 18 (2001), 274-286.
 • 'Piero, de zot van Leiden'. In: Literatuur 18 (2001), 234-243.
 • 'Nodeloze onrust. Het roomse karakter van Vondels Gysbreght van Aemstel'. In: Nederlandse letterkunde 4 (1999), 313-329.
 • 'Het gulden jaar 1600 in gedichten'. In: Holland 31 (1999), 252-260.
 • 'Aan de weg van Delft naar Delphi: Jan van Hout en Aristophanes'. In: Kort Tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca 15550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Red. W. Abrahamse e.a.. Amsterdam 1996, 39-44.
 • 'Jan van Hout: nieuwe vondsten'. In: Spektator 24 (1995), 188-201.
 • 'Maatwerk: poëtiek, metriek en muziek bij Jan van Hout'. In: Dans der Muzen. De relatie tussen de kunsten gethematiseerd. Red. A.C.G. Fleurkens e.a. Hilversum 1995, 57-72.
 • 'Jacht op een jongeling van `cleyn verstant': het omstreden auteurschap van het Leidse Armenrapport (1577). In: Holland 27 (1995), 13-30.
 • 'Roem zonder rijm. Maurits verheerlijkt in het Onrijmich Vreuchden-liedt van Jan van Hout (1594)'. In: TNTL111 (1995), 24-43.
 • 'Plautus in Leiden. Jan van Houts spel van Heer Feit en Vrouw Slinger'. In: De nieuwe taalgids 87 (1994), 289-300.
 • 'Een tegendraadse poëtica. De literaire ideeën van Jan van Hout'. In: Jan van Hout, Voorrede Tot het Gezelschap'. Voorrrede bij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus. Ed. K. Bostoen e.a.. Soest 1993, 3-25.
 • 'In mate volget mi. Jan van Hout als voorman van de renaissance'. In: Spektator 20 (1991), 55-85.
 • '(Naasten-)Liefde est Fondament. De Leidse rederijkers en de loterij van 1596'. In: De Zeventiende Eeuw 6 (1990), 27-33.

Ancillary activities

Prins Bernhard CultuurFonds

Amsterdam
Board member
30 januari 2014

Jan Wagenaar Stichting

Amsterdam
Board member
01 februari 2014
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 13 november 2015
© Copyright VU University Amsterdam
Go directly to:

spamfuik@vu.nl