dr. R.M.T. (Roel) Zemel

 • Room nr:13a00
 • E-mail:r.m.t.zemel@vu.nl
 • Unit:fac. der geesteswetenschappen ( taal,lit.&comm. )
 • Position:University teacher

Publications

 • ‘De hoofse wereld in de Beatrijs’. In: Spektator 12 (1982-1983), p. 345-376.
 • Op zoek naar Galiene. Over de Oudfranse ‘Fergus’ en de Middelnederlandse ‘Ferguuut’. Deel I. Amsterdam 1991 (proefschrift VU).
 • ‘’Hoe Walewein Lanceloet bescudde ende enen camp vor hem vacht’. Over Lanceloet en het hert met de witte voet’. In: De ongevalliche Lanceloet. Studies over de Lancelotcompilatie. Red. B. Besamusca en F. Brandsma. Hilversum 1992, p. 77-97.
 • ‘The New and the Old Perceval; Guillaume’s Fergus and Chrétiens Conte du Graal’. In: Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society 46 (1994), p. 324-342.
 • ‘Moriaen en Perceval in ‘Waste Land’’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112 (1996), p. 297-320.
 • ‘Perceval en geen einde’. In: Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 16 (1996), p. 7-26.
 • ‘Evax en Sibilie. Een verhaal over liefde en ridderschap in de Roman van Limborch’. In: Spiegel der Letteren 40 (1998), p. 1-24.
 • ‘Maria van Champagne en Chrétien de Troyes’. In: Madoc, tijdschrift over de Middeleeuwen 12 (1998), p. 149-160.
 • ‘De brieven van Reinaert’. In: Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat. Red. B. Besamusca e.a. Hilversum 2000, p. 183-188.
 • ‘Over drie romans in de Torec’. In: Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 20 (2001), p. 47-71.
 • ‘De Roman van Walewein en het heldenlied’. In: Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Red. R. Sleiderink, V. Uyttersprot, B. Besamusca. Leuven 2005, p. 27-44.
 • ‘Wanneer Walewein in het voetspoor treedt van Tristan’. In: ‘Daer omme lachen die liede’. Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree. Red. T. van Strien en R. Zemel. Amsterdam-Münster 2005, p. 15-21.
© Copyright VU University Amsterdam
Go directly to:

spamfuik@vu.nl