dr. N.M. (Nienke) Vos

 • Telephone:+31 20 59 82063
 • Room nr:14a-00
 • E-mail:n.m.vos@vu.nl
 • Unit:fac. der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
 • Position:University teacher

Publications

 • ‘Het Meesterschap van Anselmus’, in: Middeleeuwse Magister, Middeleeuwse Studies en Bronnen 117, red. M. Teeuwen en E. Rose, Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2008, 117-143.

 • 750 jaar Dom en rondom: Vier publiekslezingen van Utrechtse kerkhistorici, Almere: Parthenon, 2009, red. N. Vos [103 pp.].

 • ‘Heilige patronen: Bijbelse en hagiografische noties bij Willibrord, Sint Maarten en zuster Bertken’, in: 750 jaar Dom en rondom: Vier publiekslezingen van Utrechtse kerkhistorici, Almere: Parthenon, 2009, red. N. Vos, 9-36.

 • ‘The Saint as Icon: Transformation of Biblical Imagery in Early MedievalHagiography’, in: Iconoclasm and Iconoclash: Struggle for Religious Identity (Second Conference of Church Historians Utrecht), Jewish and Christian Perspectives Series 14, ed.W.J. van Asselt, P. van Geest, D. Müller, T. Salemink, Leiden/Boston: Brill, 2007, 201-216. 
 • ‘Origenes: Het offer van Abraham’; ‘Origenes: Wie is mijn naaste?’; ‘Johannes Chrysostomus: De dwaasheid van het kruis’; ‘Bernardus van Clairvaux: Verlangen naar de bruidegom’; ‘Bernardus van Clairvaux: Bij de dood van broeder Humbertus’, in: Van God gesproken: De mooiste preken sinds de bergrede, red. J. van der Laan, Amsterdam: Vesuvius, 2007, 17-50; 68-87. [Vertaalproject 2006: preken van Origenes van Alexandrië, Johannes Chrysostomus en Bernardus van Clairvaux.] 

 • ‘Biblical Biography: Tracing Scripture in Early Lives of Christian Saints’, in: Studia Patristica XXXIX, ed.F. Young e.a., Leuven: Peeters, 2006, 467-472.
 • ‘Zalig of lastig: armoede, ascese en christelijke identiteit’, in: Armzalig of armlastig?: Armoede als vraagstuk en inspiratiebron voor de theologie, Utrechtse Theologische Reeks 56, red. M. Farag e.a.,Utrecht, 2006, 57-71.
 • ‘Onthullende ontmoetingen met Martinus: Verbeelding van religieuze interactie in laat-antiek Gallië’, in: Religies in interactie: Jodendom en christendom in de oudheid, ed. B. Becking en G. Rouwhorst, Zoetermeer: Meinema, 2006, 123-138.
 • ‘De wondere wereld van de vroegchristelijke hagiografie: heiligenlevens, ascese en de Bijbelse stilering van Martinus en Benedictus',  in: Lampas 39:1 (2006) 60-79.

Reviews:

 • Cyprianus: Bidden in een boze wereld. Twee pamfletten uit het vroege christendom. Ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink, Budel: Damon, 2006 (112 pp.), recensie in Hermeneus: Tijdschrift voor Antieke Cultuur LXXVIII/IV (2006), 301

Extensive list of publications

© Copyright VU University Amsterdam
Go directly to:

spamfuik@vu.nl