Home
Nieuwsarchief
22-02-2012

VU start kenniscentrum Moderne Klassieken

Het centrum richt zich op de overdracht van klassieke talen en culturen. Het MKA biedt lesmateriaal en cursussen aan voor docenten en schoolleiders van gymnasiumafdelingen.

Gymnasiumonderwijs staat om allerlei redenen volop in de belangstelling. Hoe kan het klassieke curriculum worden aangepast aan de vraag van de huidige generatie leerlingen, waarbij toch recht wordt gedaan aan de hoogwaardige traditie van het onderwijsprogramma? En hoe kunnen leerlingen worden gestimuleerd om Latijn en Grieks in hun vakkenprofiel te kiezen? Het kenniscentrum Moderne Klassieken in Amsterdam (MKA) levert een bijdrage aan de beantwoording van deze vragen.

Vernieuwend lesmateriaal voor gymnasiumafdelingen
MKA is een landelijk aanspreekpunt voor classici en schoolleiders van gymnasiumafdelingen die zich verder willen professionaliseren op het gebied van de overdracht van de klassieke talen en culturen. Wetenschappelijke kennis en recent onderwijsmateriaal voor het wetenschappelijk onderwijs worden vertaald naar vernieuwend lesmateriaal voor de onder- en bovenbouw van gymnasiumafdelingen. Praktijkervaringen en individuele initiatieven ‘vanuit het veld’ worden verzameld en in discussie met wetenschappelijke medewerkers omgezet in cursusmateriaal voor docenten en schoolleiders van gymnasiumafdelingen.

Drie cursussen in voorjaar 2012
Dit voorjaar biedt MKA drie cursussen aan: Tekstanalyse in de bovenbouw (14 en 31 mei), Geïntegreerd grammaticaonderwijs: Latijn en Nederlands (14 en 31 mei) en De sprong van 3 naar 4 gymnasium op scholengemeenschappen (19 april en 10 mei). De cursussen zijn gericht op docenten Klassieke Talen en gymnasiumcoördinatoren/ decanen. De volledige informatie is terug te vinden op de website.

Praktijk en wetenschap
Moderne Klassieken Amsterdam is een samenwerking tussen de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur van de VU en Gryps-VU. Gryps-VU, ontstaan vanuit de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam, streeft ernaar geesteswetenschappelijke kennis en kunde toepasbaar te maken. Gryps-VU biedt oplossingen op maat in de vorm van (toegepast) onderzoek, advies en opleidingen voor zowel de publieke als private sector op het gebied van Communicatie, Kunst & Cultuur en Geschiedenis.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl