Home > Onderzoek > Onderzoeksprofiel > Kunst en Cultuur

De docenten van de Afdeling Kunst en Cultuur zijn toponderzoekers met een sterk nationaal en internationaal profiel. Zij hebben een achtergrond in kunstgeschiedenis en kunsttheorie, in de architectuurgeschiedenis, stedebouw en landschapsarchitectuur en in film-, televisie en mediastudies. Hun expertise strekt zich uit over de volgende gebieden:

  • Reflectie over de historische rol en hedendaagse transformaties van de moderne kunstwereld in een conglomeraat van sites en instituties van uiteenlopende private en publieke aard voor de productie, distributie en receptie van kunst: het kunstenaarsatelier, de galerie en het museum, de tijdelijke expositie, de alternatieve kunstruimte, de veilinghal, de kunstacademie, evenals de virtuele ‘ruimtes’ van discours, theorie, kritiek en het internet.  
  • Technieken, concepten, ontwerpprocessen en stijlvarianten in architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur op verschillende schaalniveaus – van paleistuinen tot polderlandschappen, van villa naar vliegveld, van woninginterieurs naar stedelijke infrastructuur. Speciale nadruk wordt gelegd op (de relatie tussen) ‘ruimte’ en ‘beeld’.
  • De studie van film, televisie en digitale media, met bijzondere aandacht voor de synergie tussen kunst en de media en tussen de diverse media onderling, gewoonlijk aangeduid als ‘intermedialiteit’ of convergentie.
  • Reflectie over de rol van de creatieve industrie – vooral van kunst, vermaak, reclame, architectuur en design – in processen van vernieuwing, stedebouwkundige planning, vrije marktsystemen en internationalisering.

 

The expertise van de Afdeling Kunst en Cultuur wordt zichtbaar in de verschillende Masterprogramma’s: Kunstgeschiedenis (Beeldende Kunst en Architectuur), Algemene Cultuurwetenschappen (nadruk op ‘intermedialiteit’), Museumconservator, Erfgoedstudies en de Researchmaster Visual Arts, Media and Architecture (VAMA).

 

De onderzoekers van de Afdeling Kunst en Cultuur participeren in het interdisciplinaire VU-onderzoeksinstituut CLUE (Research Institute for the Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment). Zij nemen ook deel aan nationale onderzoekscholen, zoals Onderzoekschool Kunstgeschiedenis, Huizinga, ASCA en N.W. Posthumus.

De cultuurwetenschappers bestuderen kunsten en media vanuit een vergelijkend, intertextuele en intermediale invalshoek. Het actuele onderzoek bestrijkt thema’s als cultuurtheorie en culturele analyse (zoals feministische en postkoloniale cultuurtheorieën), visuele cultuur in het vroegmoderne en moderne Europa vanuit een vergelijkend (mondiaal) perspectief, film en filmindustrie en narrativiteit in hypermedia (o.a. computer games).
 
Een belangrijk dwarsverband in dit onderzoeksgebied is het thema ‘erfgoed’. Verschillende onderzoekers leveren dan ook een bijdrage aan het interfacultaire erfgoedinstituut van de VU, CLUE. In CLUE verrichten historici, architectuurhistorici, archeologen, cultuurwetenschappers en bestuurskundigen onderzoek naar de geschiedenis en het erfgoed van onze leefruimte. Enerzijds omvat dit nauwkeurige analyses van de historische achtergronden van ruimtelijke vraagstukken (verstedelijking, waterbeheersing), anderzijds onderzoek naar de veranderende omgang met erfgoed onder invloed van actuele economische en culturele ontwikkelingen (creatieve industrie, media, herinneringscultuur). Naast de deelname in CLUE participeren onderzoekers van kunst- en cultuur in VISOR en in C&V.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl