• Telefoon:+31 20 59 87800
  • E-mail:i.b.leemans@vu.nl
  • Onderdeel:fac. der geesteswetenschappen (gesch/oudh/k&c)
  • Functie:Hoogleraar Cultuurgeschiedenis

Algemeen

Personal page in English

Aanwezig: in de regel elke dag. Spreekuur: maak even een afspraak via de mail.

Inger Leemans is Hoogleraar Cultuurgeschiedenis bij de opleiding Geschiedenis (Faculteit der Letteren van de VU). Haar onderzoek betreft vooral de vroegmoderne (Nederlandse/Europese) cultuurgeschiedenis (1500-1850). Ze heeft gepubliceerd over de geschiedenis van de pornografie, de (radicale) Verlichting, en de vroegmoderne roman. Haar onderzoek naar de Nederlands-Duitse culturele uitwisseling in de periode 1750-1850 resulteerde in verschillende publicaties over ‘de vertaalmachine’, waarin de mechanismes achter culturele uitwisseling werden blootgelegd en de effecten hiervan op (nationale) beeldvorming en herinneringsprocessen. Haar interesse voor ‘culturele economie’ is zichtbaar in publicaties over culturele infrastructuur, censuur, cultuurkritiek, de relatie tussen natuur en economie, de geschiedenis van de beurs en de verbeelding van financiële crises. Samen met Gert-Jan Johannes (Universiteit Utrecht) en Tom Verschaffel (Universiteit van Kortrijk/Leuven, Belgium), schrijft ze momenteel aan een Handboek over Achttiende-eeuwse Nederlandse literatuur (project van de Nederlandse Taalunie).

Specialismen

Vroegmoderne cultuurgeschiedenis
Ideeën- en wetenschapsgeschiedenis
Culturele Economie
Geschiedenis van lichaam, emoties, seksualiteit
Ontwikkelingen met betrekking tot e-humanities

Onderwijs

BA Major-onderwijs: Vroegmoderne geschiedenis
Major-Onderwijs: Communicatie en leescultuur; Actuele Verlichting
Minor-onderwijs: minor Early Modern Culture, minor The Dutch in the World
Master-onderwijs: Traject Cultuur & Macht; 
Bij Amsterdam Univeristy College: Early à Modern Culture

zie voor jaarlijkse opgave de studiegids

Projecten

· Literatuurgeschiedenis. Onder leiding van de Nederlandse Taalunie wordt gewerkt aan een breed en overkoepelend overzicht van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur in zeven delen. Taalunie. http://taalunieversum.org/literatuur/literatuurgeschiedenis/

▪ Founder/Coordinator Amsterdam Center for the Cross-Disciplinary Emotion and Senses Studies. Launch: November 4, 2011.

▪ Founder/ Coordinator for  a new series ‘Values of Culture’, Amsterdam University Press (AUP). Expected launch: February 2012

▪ Adviseur Early Dutch Books Online. (Leiden University Library, KB Library The Hague, & Amsterdam University Library)

▪ August 2003 – January 2009: Co-promotor & Postdoctoral Fellowship, Radboud University Nijmegen, research project The Cultural Impact of the German-speaking Countries in the Netherlands Between 1750 and 1840: Their Effect on Literature, the Literary Industry and the Printed Media (3 PhD-students)

Overige activiteiten

Lid Algemeen Bestuur Onderzoeksschool Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis
Lid Wetenschapscommissie Huygens/ING
Voorzitter redactie Tijdschrift voor Geschiedenis
Bestuurslid dr. C.L. Thijssen-Schoute-Stichting
Bestuurslid Werkgroep Achttiende Eeuw
Lid Redactieraad Geesteswetenschappen Amsterdam University Press (AUP).
Bestuurslid Vrienden UBVU
Lid Redactieraad Serie ‘Values of Culture’ Amsterdam University Press (AUP).

Publicaties

Books

Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700. (Bottom Takes the Floor. Radical Ideas in Dutch Pornographic Novels1670-1700)Dissertation Faculty of Humanities University of Utrecht. Nijmegen 2002. Awarded with the Praemium Erasmianum 2002. Second edition (Vantilt paperback) 2002.

De doorluchtige daden van Jan Stront, opgedragen aan het kakhuis (The Illustrious Deeds Of John Shit, Dedicated to theOuthouse), Utrecht 2000. Introduction and edition.

D'Openhertige juffrouw of d'ontdekte geveinsdheid (1680) (The Outspoken Mistress or Hypocrisy Revealed). Leiden 1998. Introduction and edition in collaboration with J. Kloek and W. Mijnhardt.

Edited Volumes

▪ Helleke van den Braber & Inger Leemans (eds.), Explosieve debatten. Kritische tradities in Nederlandse en Engelse tijdschriften 1750-1940. Walburg Press. Forthcoming 2011.

▪ J. Konst, B. Noak, I. Leemans (eds.), Niederländsiche-Deutsche Literaturbeziehungen 1600-1830 (Berlin, Ruprecht Verlag, 2009).

▪ H. Jürgens, I. Leemans (eds.), Ger-manie. De culturele betrekkingen in de 18e eeuw (Germania.German-Dutch Cultural Transfer in the 18th century) Special Issue of De Achttiende Eeuw 20 (2008).

Articles

▪ ‘“Verse Weavers and Paper Traders: Speculation in the Theater,” in The Great Mirror of Folly: Finance, Culture, and the Crash of 1720, ed. William N. Goetzmann, Catherine Labio, K. Geert Rouwenhorst, and Timothy Young (New Haven, CT: Yale University Press, forthcoming).

▪ ‘Censuur als onmacht. De omstreden Nederlandse publieke ruimte 1660-1760’, in: M. Matthijssen (ed.), Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (Amsterdam, AUP 2011), 45-58. See: www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekcentra/biografieinstituut/Censuur_Boeken_onder_druk.pdf

▪ ‘Picart’s Dutch Connections: Family Trouble, the Amsterdam Theatre and the Business of Engraving’, in: M.C. Jacob, L. Hunt, W. Mijnhardt (eds.), At the Interface of Religion and Cosmopolitanism: Bernard Picart’s Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (1723-1743) and the European Enlightenment (Los Angeles, Getty Research Institute, 2010) , 35-58.

▪ Leemans, I.B. & Franke, V.E., 'Ce n'est guêres qu'en France que se font les bons Livres'. The transition from French-language to Dutch-language journals in the Dutch Republic, 1750-1765’, in: Christiane Berkvens-Stevelinck, Hans Bots & Jens Häseler (Eds.), Journalisme et République des Lettres. L'élargissement vers les "Pays du Nord" au dix-huitième siècle (Amsterdam/Utrecht: APA-Holland University Press 2009), 289-314.

▪ J. Konst, B. Noak, I. Leemans, ‘Einleitung’ (‘Introduction’), in: J. Konst, B. Noak, I. Leemans, (eds.), Niederländsiche-Deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830 (Berlin, Ruprecht Verlag, 2009), 9-28.

▪ ’The Translation Machine: The Business of Cultural Transmission’, J. Konst, B. Noak, I. Leemans (eds.), Niederländsiche-Deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830 (Berlin, Ruprecht Verlag, 2009), 343-356.

▪ ‘De viceroy van de hel: radicaal libertinisme’ (The Viceroy of Hell. Engraver Romeyn de Hooghe as Radical Libertine), in: Henk van Nierop e.a. (ed.), Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuw (Zwolle, Waanders, 2009), 32-47.

▪ ‘The earthly race one Family. The Interconnection of the Dutch and German Book Trade, 1750- 1840’, in: M. van Delft, F. de Glas, J. Salman (eds.), New Perspectives in Book History Contributions from the Low Countries (Zutphen, Walburg Pers, 2006), 137-156.

▪ ‘De weg naar de hel is geplaveid met boeken over de Bijbel. Vrijgeest en veelschrijver Willem Goeree (1635-1711)’ (’The Road to Hell is Paved with Books on the Bible. Libertine and Hack Willem Goeree (1635-1711)’), Nederlandse letterkunde 9 (2004), 255-273.

▪ ‘Vrouwen en kinderen eerst? Enkele overdenkingen over de toekomst van de neerlandistiek’ (Women and Children first? Some Thoughts concerning the Future of Dutch Studies), Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 120 (2004), 309-324.

▪ ’”Zie ons vry voor uwe wetsteen aan”. Frans-classicisme en de Radicale Verlichting’, (‘Consider us as your whetstone’. French Classicism and the Radical Enlightenment) in: J. de Kruif, G. Johannes en J. Salman (eds.), Een groot verleden voor de boeg. Opstellen voor Joost Kloek (Leiden, Primavera Pers, 2004), 213-236.

▪ ’De Sexshop van Europa. Nederlandse productie en verspreiding van pornografische romans in de zeventiende eeuw’ (’The Sex Shop of Europe. Dutch Production and Distribution of Pornographic Novels in the Seventeenth Century’), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 7 (2000), 81-96.


Nevenwerkzaamheden

Amsterdam University Press

Amsterdam
Adviseur
01 juli 2010

Dr. C.L. Thijssen-Schoute Stichting

Den Haag
Bestuurder
01 juli 2010

Werkgroep 18 de Eeuw

Utrecht
Bestuurder
01 juli 2010
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam, 16 februari 2015
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Volg onze faculteit

spamfuik@vu.nl