Home

Erasmus uitwisseling

Leven Lang Leren - Erasmus voor studie en stage

eiffeltoren

Het merendeel van de studenten aan de Faculteit der Letteren studeert in het buitenland via Erasmus. Erasmus is een onderdeel van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren van de Europese Commissie (EC) om samenwerking te bevorderen tussen deelnemende landen op alle onderwijsniveaus. De volgende landen nemen deel aan het Erasmusprogramma: alle 27 lidstaten van de Europese Unie mee, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije.

Het beursbedrag verschilt per jaar, maar ligt meestal tussen de €150 en €200 per maand. Tot nog toe waren er genoeg gelden beschikbaar om alle studenten een beurs toe te kennen, maar dit is niet gegarandeerd. Het aanvragen en verkrijgen van een Erasmus beurs is vrij gemakkelijk, indien je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je staat ingeschreven als student aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Je hebt je eerste studiejaar afgerond
  • Je beheerst de taal waarin gedoceerd wordt aan de gastinstelling voldoende
  • De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een contract met de gastinstelling
  • De studie in het buitenland is fulltime
  • De studie is minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden
  • Je hebt nog niet eerder een Erasmus beurs ontvangen
  • Je hebt een Europese nationaliteit.

 Je ontvangt nadat je bent geselecteerd voor een uitwisseling met een Erasmus partner meer informatie over het aanvragen van de Erasmus beurs.

Gratis taalcursus

Studenten die via Erasmus naar landen gaan waar geen Engels, Frans, Duits of Spaans wordt gesproken, kunnen zich aanmelden voor een EILC taalcursus. Deze cursussen zijn gratis, duren minimaal drie en maximaal acht weken. Studenten die geselecteerd worden voor een taalcursus, kunnen een of twee extra beursmaanden krijgen. Zie hier voor meer informatie per land.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl